Autor: <span>Petr Matějka</span>

Kurzy CŽV BIM jsou v plném proudu

ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB-TUO společně spolu s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) pod ministerstvem průmyslu a obchodu pořádají odborné kurzy celoživotního vzdělávání v oblasti informačního modelování staveb (BIM). Jedná se o první kurzy svého typu, které se snaží být maximálně nezávislé na platformě a zaměřují se zejména na teoretické zvládnutí problematiky a konkrétní, objektivní řešení problematiky v kontextu České republiky. Více informací je na www.czvbim.cz.

Slovník BIM pojmů

ČVUT se pustila do spolupráce s Dr. Bilalem Succarem, autorem BIMthinkspace. Naším prvním projektem je překlad základních pojmů v oblasti BIM pro následné použití v praxi. Do spolupráce jsme zapojili i Odbornou radu pro BIM (CzBIM).