Publikace


  • Rizika související s implementací Informačního modelování budov (BIM), disertační práce (2017)
    • Práce se zabývá problematikou rizik implementace BIM na různých úrovních.
    • Obsahuje zejména velmi důkladný rozbor ontologie BIM, tj. toho, co to vlastně BIM je a jak jej lze chápat.
    • Výstupem práce je také nástroj BIMplerisk, který umožňuje uživateli provést základní analýzu rizik, spojených s implementací BIM. Nástroj může být využit zejména při zavádění BIM do podniku nebo do výstavbového projektu.