Petr Matějka

Petr Matějka

BIM Dictionary nyní v českém jazyce

Ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM) a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) jsme přeložili slovník BIMDictionary, který je tak nyní dostupný i v českém jazyce.

Slovník BIM pojmů

ČVUT se pustila do spolupráce s Dr. Bilalem Succarem, autorem BIMthinkspace. Naším prvním projektem je překlad základních pojmů v oblasti BIM pro následné použití v praxi. Do spolupráce jsme zapojili i Odbornou radu pro BIM (CzBIM).